AVK Finland Oy

RATKAISUNA...

Maailmanlaajuisena johtajana tehtävämme on viedä markkinoita eteenpäin ja vastata asiakkaiden odotuksiin.

Meillä on viisi kulmakiveä, joille toimintamme perustuu:

 

LAATU    INNOVAATIOT    LOUTETTAVUUS    KESTÄVYYS    PALVELU 

 

Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä enemmän.

Meidän tulee ylittää asiakkaiden odotukset ja tarpeet pitääksemme yllä kilpailukykyämme markkinoilla.

Nimi AVK ei viittaa ainoastaan laatuun, luotettavuuteen, innovatiivisuuteen, kestävyyteen ja palveluun.

Se tarkoittaa myös, että asiakkaat voivat odottaa meidän ylittävän heidän odotuksensa, ja ottavan paikkamme alan halutuimpana yhteistyökumppanina.

AVK tarkoittaa yksinkertaisesti asiakkaan saaman lisäarvon jatkuvaa kasvua!