AVK Finland Oy
Tuotehakuun

Jätevesi

  • VEDEN KERÄÄMINEN

    DIN, BS, AWWA, AS ja JIS tuotteet. Jätevettä kerätään normaalisti kotitalouksista ja teollisuudesta painovoiman avulla. Jätevesi johdetaan pumppuasemille ja edelleen jätteenkäsittelylaitoksiin. Viemärit keräävät myös sadevettä, ja se johdetaan joko suoraan pumppuasemille tai sadeveden keruusäiliöihin, joista se myöhemmin yhdistetään jäteveteen. Monilla alueilla sadevesi ja jätevesi kuitenkin erotetaan, ja ne kulkevat jätevedenkäsittelylaitosten läpi eri putkia, sillä sademääriä on vaikea ennustaa.

  • Jäteveden käsittely

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS tuotteet. Jätevedenkäsittelylaitoksilla vedestä puhdistetaan ulkopuoliset aineet. Vedestä poistetaan ensin hiekka ja rasva, jotta laitteet eivät seuraavissa puhdistusvaiheissa vahingoittuisi. Jätevesi puhdistetaan asteittain. Kun lietettä käsitellään, prosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan hyödyntää puhdistamolla tai kuljettaa edelleen biokaasulaitoksille.

  • PÄÄSTÖT

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS tuotteet. Ennen kuin kerättyä ja käsiteltyä jätevettä päästetään vesistöön, on tärkeää, että ympäristölle haitalliset aineet on puhdistettu lain vaatimalla tavalla. EU-maissa haitallisten aineiden pitoisuudet tulee dokumentoida laitoskohtaisesti.