AVK Finland Oy
Tuotehakuun

Vesi

  • VEDENJAKELUVERKOSTO

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS tuotteet. Puhdas käyttövesi pumpataan kuluttajille jakeluverkostoa pitkin. Putkiston materiaalit vaihtelevat muoviputkista valurauta- ja himaniittiputkiin. Jakeluverkosto toimii yleensä suhteellisen alhaisella paineella, mutta paineenvaihtelut ovat yleisiä. Paineen täytyy olla riittävän korkea, jotta vesi pääsee pumppausasemaan nähden korkeimalla sijaitseviin kohteisiin. AVK:lta löytyy erityyppisiä venttiileitä, paloposteja ja tarvikkeita kaikille putkimateriaaleille ja käyttöpaineille.

  • VESILAITOS

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS tuotteet. Vesilaitokset keräävät vettä eri lähteistä; esimerkiksi pohjavesikerroksesta, järvistä ja joista, ja jopa merivedestä suolaa poistamalla. Riippumatta veden lähteestä, se on puhdistettava ennen käyttöä. Osa vedestä saattaa vaatia vain suodatuksen ja ilmalla kyllästämisen, kun taas osa saatetaan joutua desinfioimaan klooria käyttämällä. Veden käsittelyyn vesilaitoksella vaaditaan huoltoventtiilejä sekä muita varusteita. Venttiilit on usein varustettu automaattisilla ohjaimilla, kuten sähköisillä tai pneumaattisilla toimilaitteilla, joiden avulla venttiilejä voidaan käyttää ja valvoa. AVK tarjoaa laajan valikoiman venttiilejä ja tarvikkeita, joiden materiaalit ja hyväksynnät vastaavat vesilaitosten tarkkoja vaatimuksia.