Tietosuojakäytäntö

Versio 1.0: 25.5.2018

Seuraava tietosuojakäytäntö antaa yleiskuvan siitä, miten AVK Finland Oy käsittelee henkilötietojasi.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Olitpa sitten asiakkaamme tai vain selaamassa verkkosivujamme, haluamme että olet tyytyväinen tietosuojakäytäntöihimme ja muihin toteuttamiimme turvatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

Käytössämme on korkean tietosuojan taso. Jos annat meille henkilötietojasi tai jos keräämme henkilötietojasi muista lähteistä, käsittelemme niitä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön kokonaisuudessaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti ja tarvittavan tietosuojan tasolla, noudatamme seuraavia henkilötietojen käsittelyperiaatteita:

 • Henkilötietoja käsitellään avoimesti, oikeudenmukaisesti ja lain mukaan
 • Henkilötietoja kerätään vain tarkoin määriteltyjä tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä edelleen näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla
 • Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään
 • Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa ajan tasalla. Virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot korjataan tai poistetaan
 • Henkilötietoja ei saa säilyttää muodossa, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen pidempään kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä edelleen käsitellään
 • Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus

Ilmoitamme sinulle aina henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä, ellei meillä ole perusteltua syytä olla tekemättä niin.

 

Tietotyypit

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi usealla eri tavalla, kun asioit kanssamme.

Osa henkilötiedoista on välttämätöntä kerätä, jotta voimme tarjota sinulle tarvitsemiasi palveluja ja osan henkilötiedoista voit luovuttaa vapaaehtoisesti.

Käsittelemme tietoja ensisijaisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Kun vierailet verkkosivustollamme, selaat verkkosivustoa, täytät lomakkeen, vastaat kyselyihin tai osallistut kyselyyn
 • Kun käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi jos tilaat uutiskirjeemme tai kun lähetämme uutiskirjeitä asiakaskunnallemme
 • Kun osallistut tapahtumaan, messuille tms. ja olet yhteydessä meihin ennen tapahtumaa, sen aikana tai sen jälkeen esimerkiksi osana kyselyä tai arvontaa
 • Kun olet asiakas- tai toimittajasuhteessa meihin

 

Käsittelemme seuraavia tietotyyppejä sinusta riippuen siitä, mihin luokkaan kuulut yllä olevassa listauksessa:

  
Kategoria
 
Henkilötiedot
 


Verkkosivuston kävijät

 

 • IP-osoite ja MAC-osoite (riippuen käyttämästäsi laitetyypistä)
 • Kävijähistoria ja kävijäkäyttäytyminen, esim. klikatut sivut, sivun katseluajan pituus jne.
 • Verkkosivuston kautta lähetetyt kyselyt jne. ja sähköpostitse saadut vastaukset
 • Jos olet lähettänyt tietoja lomakkeella, mukaan lukien esimerkiksi nimi, sähköposti, asuinmaa, kiinnostuksen kohde, yritys tai organisaatio, jossa työskentelet tai jollain muulla tavalla edustat

 Markkinointi

 

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tehtävänimike, kiinnostuksen kohteet
 • Yritys tai organisaatio, jonka palveluksessa olet tai jota edustat muulla tavoin
 • Tiedot markkinointitarkoituksiin annetuista suostumuksista ja tai nykyisten asiakkaiden antamista pyynnöistä tulla poistetuksi postituslistoilta
 • Saatujen sähköisten markkinointiviestien käsittelyn seuranta, esim. Avattiinko viesti, kuinka kauan viestiä katsottiin, mitä viestin osaa sekä mitä linkkejä klikattiin jne.

 Tapahtumat ja messut

 

 • Nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Yritys tai organisaatio, jonka palveluksella olette tai jota edustatte muulla tavoin
 • Osallistuminen messuille ja tapahtumiin

 Asiakas/toimittaja

 

 • Nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Yritys tai organisaatio, jonka palveluksessa olette tai jota edustatte muulla tavoin
 • Osallistuminen messuille ja tapahtumiin
 • Yhteydenpitohistoria kanssamme, mukaan lukien sähköpostiviestinnän tiedot
 • Meille toimitetut muut tiedot

 

Pääsääntöisesti emme käsittele sinua koskevia erityisiä henkilötietoryhmiä (erityisiä henkilötietoja), ellet ole antanut siihen nimenomaista suostumustasi tai ellei meitä vaadita tekemään niin voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja vain silloin, jos yksi tai useampi seuraavista perusteista täyttyy:

 • Käsittely on tarpeen sopimusehtojen täyttämiseksi
 • Käsittely on tarpeen meille asetetun oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen liiketaloudellisten etujen vuoksi, eikä käsittelyä pidetä haitallisena
 • Olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn

Pääsääntöisesti nykyisten asiakkaiden ja toimittajien yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on etujen tasapaino liikesuhteemme ja henkilötietojesi suojaa koskevan oikeutesi välillä. Katsomme, että käsittelystä ei ole haittaa sinulle rekisteröitynä, koska käsittelemme yhteystietojasi vain siinä tapauksessa, että olet jonkin liikekumppanimme työntekijä, ja koska käsittelemme näitä tietoja tarjotaksemme nopeaa ja tehokasta palvelua sinulle ja työnantajallesi

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme sinulle tuotteita, palveluja ja tietoja, joita pyydät meiltä
 • Lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä tai muuta markkinointimateriaalia, mukaan lukien kyselytutkimukset
 • Hallinnoidaksemme liikesuhteitamme sekä neuvotellaksemme ja toteuttaaksemme sopimuksia
 • Yleisen asiakaspalvelun ja tuen tarjoaminen
 • Saadaksemme tietoa asiakkaistamme ja siitä, miten eri palveluitamme (mukaan lukien verkkosivut, sovellukset ja tuotteet) käytetään, sekä niiden arvioimiseksi ja parantamiseksi
 • Yhteydenpito kanssasi erilaisista asioista
 • Noudattaaksemme voimassa olevaa lainsäädäntöä

 

Evästeet

Saatamme käyttää evästeitä verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme. Lue lisää evästeiden käytöstä evästekäytännöstämme.

Evästeiden avulla kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitukset ovat seuraavia:

 • Verkkosivuston ja sen palveluiden käyttäminen, parantaminen ja optimointi sekä niiden suorituskyky ja käyttäjäkokemus
 • Asiakas- ja käyttäjäanalyysin ja segmentoinnin kerääminen, jotta voimme paremmin ymmärtää käyttäjiämme ja tarjota parempia palveluita käyttäjille
 • Tilastollisiin tarkoituksiin

 

Automatisoidut yksilölliset päätökset

Tietojasi ei käytetä automaattiseen yksilölliseen päätöksentekoon.

 

Lähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan teiltä, mukaan lukien kaikki teidän tai edustamanne yrityksen tekemät kyselyt puhelimitse, sähköpostitse, messuilla, tehtyjen tilausten kautta jne. Tietoja saadaan myös verkkosivustomme kautta, esimerkiksi evästeiden ja lomakkeiden avulla

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, mutta tämä ei vaikuta tietojen käsittelyyn tai luovuttamiseen, joka on tehty ennen suostumuksen peruuttamista

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietojesi luovuttaminen ja siirtäminen vastaanottajille (luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, viranomaisille, virastoille tai muille, joille henkilötietoja luovutetaan) pidetään mahdollisimman vähäisenä, ja niihin sovelletaan riittävää tietosuojan tasoa.

Voimme luovuttaa tai asettaa henkilötietoja vastaanottajien saataville seuraavissa olosuhteissa:

 • Vastaanottajat, jotka suorittavat palveluita puolestamme, kuten esimerkiksi pilvipalvelut, IT-tukipalveluita, markkinointipalveluita, hallinnollisia palveluita, koulutuspalveluita tai muuta tietojenkäsittelyä. Näillä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, ja yhteistyöstä tehdään kirjallinen tietojenkäsittelysopimus.
 • Täyttääksemme sitoumuksemme toimittaa sinulle asiakkaana tuotteita, mukaan lukien tietojen toimittaminen alihankkijoillemme, mukaan lukien konsernin sisäiset yritykset
 • Laillisten oikeuksiemme vahvistamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi
 • Jos olet aiemmin antanut suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille
 • Jos kyseessä on sulautuminen, myynti, yhteisyritys, luovutus, siirto tai muu omaisuutemme tai osakkeidemme tai niiden osan luovutus
 • Evästekäytäntömme mukaisesti, katso edellä

Jos henkilötietojen vastaanottajan päätoimipaikka on EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, joka ei voi taata riittävää tietoturvatasoa, siirrämme henkilötietojasi tällaiselle vastaanottajalle vain, jos vastaanottaja sitoutuu noudattamaan EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin tai vastaaviin valtuutettuihin säännöksiin perustuvaa kirjallista siirtosopimusta.

 

Säilytysaika

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laillisesti sallittua ja käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämätöntä. Säilytysaika riippuu henkilötietojen tyypistä, käsittelyn tarkoituksesta ja sovellettavasta lainsäädännöstä ja voi siksi vaihdella.

Poistamme henkilötiedot edellä mainitun säilytysajan päätyttyä tai kun pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, paitsi jos lait ja asetukset velvoittavat meitä säilyttämään henkilötietosi.

  

Tietoturva

Henkilötietojesi suojaamiseksi olemme toteuttaneet asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme turvallisuustason, joka vastaa käsittelyn aiheuttamia riskejä ja suojattavien henkilötietojen luonnetta, ottaen huomioon tekniikan tason ja näiden toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Riskien arvioinnin jälkeen olemme toteuttaneet toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai luvattomalta käytöltä erityisesti silloin, kun käsittelyyn liittyy henkilötietojen siirtäminen verkon välityksellä, sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

  

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tutustua käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin tiettyjä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja jatkokäsittelyä. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi tarvittaessa oikaistuksi. Voit myös vaatia meitä rajoittamaan käsittelyä.

Poistamme tai korjaamme kaikki virheelliset tai vanhentuneet tiedot.

Kirjallisesta pyynnöstä poistamme henkilötietosi mahdollisimman pian, paitsi jos meillä on oikeudellinen peruste jatkaa käsittelyä, esimerkiksi jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai jos se on tarpeen sinun tai sen yrityksen tai organisaation kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, jossa työskentelet tai jota muuten edustat.

Jos haluat vedota johonkin edellä mainituista oikeuksista, ota meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta. Ilmoita meille pyyntösi käsittelyä varten tarvittavat tiedot, kuten täydellinen nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tunnistaa sinut. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

 

Linkit muille verkkosivuille ja vastaaville

Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai integroiduille sivuille. Emme ole vastuussa muiden yritysten verkkosivustojen (kolmansien osapuolten verkkosivustot) sisällöstä tai kolmansien osapuolten henkilötietojen keruukäytännöistä. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, sinun tulee lukea niiden tietosuojaselosteet sekä muut asiaankuuluvat käytännöt.

  

Muutokset

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme ja evästekäytäntöämme aika ajoin. Päivitettyjä käytäntöjämme sovelletaan verkkosivustomme jatkuvaan käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn. Tarkista tietosuojakäytäntömme ja evästekäytäntömme säännöllisesti.

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai, jos haluat käyttää jotain oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä.

 

AVK Finland Oy, Ilmailunkatu 21, 33900 Tampere, Suomi