Jäteveden kerääminen

Jätevettä kerätään normaalisti kotitalouksista ja teollisuudesta painovoiman avulla, josta jätevesi johdetaan pumppuasemille ja edelleen jätteenkäsittelylaitoksiin.

Jäteveden keräysjärjestelmiä on kaksi päätyyppiä: keräysjärjestelmät yhdistetyillä viemäreillä ja järjestelmät sade- ja jäteveden erotuksella. Yhdistetyt viemärit kuljettavat kotitalouksien ja yritysten jäte- ja sadeveden samassa putkessa. Usea keräysjärjestelmä tarjoaa erilliset viemärit sade- ja jätevedelle.

Sadevesi kerätään viemäreihin ja johdatetaan joko suoraan pumppausasemaan tai sadevesisäiliöön, jossa se sekoitetaan myöhemmässä vaiheessa jäteveden kanssa. Koska sadeveden määrä on ennakoimaton, on sadevettä ehkä säilytettävä altaissa maaseudulla tai hulevesisäiliöissä jäteveden käsittelylaitoksissa. Tällä tavalla sadeveden virtauksen hallinta on helpompaa, kun se sekoitetaan jäteveden kanssa ja laitoksella on kapasiteetti sadeveden puhdistamiseen.

Jäteveden keräämiseksi AVK:n tarjoamassa on kumiluistiventtiilit, sulkuventtiilit, levyluistiventtiilit, ilmanpoistoventtiilit, sovittimet, korjausmuhvit, satulat, liittimet ja varusteet.

Tuoteinfo

Jäteveden käsittely

Tutustu kattavasti jäteveden käsittelyyn tarkoitettuihin venttiileihin, paloposteihin ja tarvikkeisiin sekä niiden ominaisuuksiin ja hyötyihin