Jäteveden poisto

Ennen kuin puhdistettu jätevesi vapautetaan virtaan, puroon, jokeen tai mereen, on ensin varmistettava, että paikallisia jäteveden poistomääräyksiä noudatetaan. Jokainen EU-maan jäteveden käsittelylaitos on velvoitettu ottamaan näytteitä poistetusta jätevedestä jopa 5 kertaa päivässä haitallisten aineiden pitoisuuksien dokumentoimiseksi. Jos poistoarvot ylittyvät, on jäteveden käsittelylaitos korvausvelvollinen tästä. Tämä lisää tietysti motivaatiota puhdistaa jätevesi tehokkaasti EU jäteveden poistovaatimusten noudattamiseksi.

AVK tarjoaa jäteveden poistoon kumiluistiventtiilit, läppäventtiilit, levyluistiventtiilit, säätöventtiilit, taloliitännät, venttiilihatut, liittimet, sovittimet ja varusteet.

Tuoteinfo

Jäteveden käsittely

Tutustu kattavasti jäteveden käsittelyyn tarkoitettuihin venttiileihin, paloposteihin ja tarvikkeisiin sekä niiden ominaisuuksiin ja hyötyihin