Vedensiirto

Vedensiirto vesivarastoista jakeluverkkoihin tapahtuu vesijohtoputkistojen avulla. Paine luodaan joko painovoiman tai liittyvien pumppausasemien avulla. Vesi kanavoidaan lähteestä, kuten patoaltaasta, vedenkäsittelylaitoksiin ja pumpataan sen jälkeen yleensä käyttöaltaisiin ja jakeluverkostoihin ja edelleen kotitalouksiin ja yrityksiin.

Vesijohtoputkistoissa käytetään yleensä betoniputkia, pallografiittirautaputkia, teräsputkia tai GRP/GRE-putkia. Pienemmän halkaisijan omaavien putkien tapauksessa käytetään muoviputkia, kuten PE-putkia.

Eri viranomaiset ja suunnittelijat saattavat suosia tietyn tyyppisiä venttiilityyppejä ja -malleja kokemustensa perusteella. Jotkut suunnittelijat ovat tottuneet käyttämään linjaventtiilejä, toiset läppäventtiilejä - lisäksi kunkin venttiililuokan sisällä on tarjolla valikoima eri malleja. Venttiilin valinta saattaa riippua projektin tietystä sovelluksesta sekä myös saatavilla olevista eri paineluokista. Veden siirtoon AVK:lla on tarjota laaja valikoima linjaventtiilejä, keskiläppäventtiilejä, kaksoiseksentrisiä läppäventtiilejä, ilmanpoistoventtiilejä ja läppätakaiskuventtiilejä, sekä liittimiä, korjausmuhveja ja venttiilitarvikkeita.

 

Tuoteinfo

Vedenjakelu

Tutustu kattavasti vedenjakeluun tarkoitettuihin venttiileihin, paloposteihin ja tarvikkeisiin sekä niiden ominaisuuksiin ja hyötyihin