Vesilaitokset

Ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä otetaan useista lähteistä, kuten esimerkiksi pohjavedestä, järvien ja jokien pintavesistä sekä patoaltaista. Joissakin osissa maailmaa jopa merivettä käytetään vesilähteenä poistamalla merivedestä suola erityisellä suolanpoistoprosessilla.

Vesi tulee puhdistaa ennen käyttöä vesilähteestä riippumatta. Tietyiltä alueilta saatava raakavesi täytyy pelkästään suodattaa ja hapettaa, kun taas muilta alueilta saatava raakavesi täytyy käsitellä perusteellisen desinfiointiprosessin avulla. Vedenkäsittely suoritetaan tyypillisesti vesilaitoksessa, jossa venttiilit on usein varustettu joko sähköisillä tai pneumaattisilla toimielimillä etäkäytön ja valvonnan mahdollistamiseksi.

AVK tarjoaa laajan valikoiman venttiileitä ja tarvikkeita, jotka on suunniteltu täyttämään tyypillisille vedenkäsittelylaitoksille asetetut vaatimukset valikoiman kattaessa mm. linjaventtiilit, keskiläppäventtiilit, kaksois-eksentriset läppäventtiilit, läppätakaiskuventtiilit, ilmanpoistoventtiilit, liittimiä ja laippa-adaptereita, korjausmuhveja ja venttiilien tarvikkeita.

 

Tuoteinfo

Vedenjakelu

Tutustu kattavasti vedenjakeluun tarkoitettuihin venttiileihin, paloposteihin ja tarvikkeisiin sekä niiden ominaisuuksiin ja hyötyihin