Uudet säädökset suojelevat juomavettämme

AVK ottaa vastuuta juomavetemme suojelemisesta ja sitoutuu noudattamaan uusimpia säädöksiä – käytämme vain messinkiä, jonka lyijypitoisuus on alhainen. 12-09-2017


1990-luvulla Euroopan unionin (EU) maat yrittivät yhdistää juomakelpoista vettä ja rakennusmateriaaleja koskevat direktiivit yhdeksi tuotehyväksyntäjärjestelmäksi ("European Acceptance Scheme") ja saada näin aikaan yhteiset vaatimukset juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskeville testeille. Valitettavasti tämä hanke jäi yrityksen tasolle, mutta siitä kehittyi kuitenkin Saksan, Hollannin, Ranskan ja Iso-Britannian yhteistyönä ns. 4MS Initiative -hanke, jonka puitteissa nämä maat päättivät sisällyttää aiemmin hyväksyttyjen direktiivien vaatimuksia ja standardeja omien maidensa lainsäädäntöön. Tämän työn tuloksena syntyi sallittujen aineiden luettelo, jossa mainittuihin aineisiin kuuluu myös lyijypitoisuudeltaan alhainen messinki.

Uusia materiaalivaatimuksia on työstetty tähän vuoteen saakka, ja ne astuivat voimaan hankkeen aloittaneissa neljässä maassa 10.4.2017. Tuosta päivästä alkaen näissä maissa saa myydä vesihuollon tarpeisiin vain sellaisia tuotteita, jotka ovat 4MS-säädösten mukaisia.

Näiden neljän EU-jäsenmaan sertifiointilaitokset (DVGW, Kiwa, NF ja WRAS) eivät todennäköisesti enää jatkossa hyväksy sellaisia juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita, jotka eivät ole yhdenmukaisia uusien vaatimusten kanssa.
  
AVK noudattaa tiukkoja vaatimuksia 

AVK noudattaa näiden neljän jäsenmaan nyt hyväksymiä käytäntöjä. Meille on tärkeää, että kaikki tuotteemme ovat näiden uusien, tiukkojen vaatimusten mukaisia riippumatta siitä, mihin päin maailmaa tuotteet tullaan asentamaan. Kaikki asiakkaamme hyötyvät periaatteestamme, vaikka kaikissa maissa ei vielä kiinnitetä erityisemmin huomiota esimerkiksi messinkituotteiden lyijypitoisuuteen. Niinpä kaikki vesilaitokset – nekin, jotka eivät itse voi ottaa selvää kaikista vaatimuksista ja standardeista – voivat luottavaisesti valita AVK-venttiilit.

Lue lisää: Hyväksyntä ja yhdenmukaistaminen - 4MS-aloite.